phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Bạn đang xem: phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết tại thcsquynhxuan.edu.vn

Phương trình ion rút gọn cho phản ứng đọc:

Kiến thức về hóa học là kiến ​​thức quan trọng đối với mọi người. Đặc biệt đối với phương trình phản ứng, đây là thông tin cần nắm rõ. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ mang đến bài viết về phản ứng ion thu gọn để mọi người củng cố lại những kiến ​​thức quan trọng. Hãy cùng chúng tôi bổ sung kiến ​​thức qua bài viết dưới đây.

 • Khái niệm về phương trình ion thu gọn

Phương trình ion rút gọn của phản ứng sẽ cho biết nó xảy ra như thế nào trong dung dịch điện phân.

 • Lưu ý khi viết phương trình ion thu gọn

Để viết phương trình ion thu gọn phải biết bảng độ tan, chất cố định, chất điện li yếu, thứ tự xuất hiện các chất trong dung dịch.

Khi viết phương trình ion, chất rắn, chất khí, chất lỏng được viết dưới dạng phân tử. Chất tan trong dung dịch gọi là ion

Phương trình ion thu gọn là phương trình hóa học trong đó các ion kết hợp với nhau.

 • Các bước viết phương trình ion thu gọn như sau:

– Bước 1: Viết phương trình tương tác giữa các nguyên tố với các nguyên tố trong phân tử (nhớ cân bằng phương trình).

– Bước 2: Chất điện li mạnh được liệt vào dạng ion. Chất không tan, chất khí và chất điện li yếu được viết dưới dạng phân tử => phương trình ion hoàn chỉnh.

– Bước 3: Khử các ion giống nhau ở 2 vế => phương trình ion thu gọn.

* Nếu bài toán có nhiều hỗn hợp các nguyên tố mà số lượng phương trình chung có hạn thì có thể dùng phương trình ion rút gọn để tính bazơ của bài toán và giải bài toán một cách trọn vẹn, nhanh chóng.

* Khi xuất hiện hỗn hợp axit, bazơ với nhau thì phải dùng phương trình ion H+ + OH – → H2O để giải.

 • Các dạng bài tập và cách giải phương trình ion thu gọn

Ta có thể sử dụng phương trình ion rút gọn để giải các bài toán về phản ứng axit – bazơ, phản ứng phân li hiđroxit lưỡng tính, oxit axit tác dụng với bazơ, phản ứng chuyển hóa khí, phản ứng oxi hóa khử.

 • Các giải pháp

– Tính số đồ dùng đã cung cấp trong bài

– Cần xác định số hạt của các ion cần

Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng

– Tính theo phương trình ion

– Từ đó sẽ tính được các đại lượng cần thiết như: lượng không khí, lượng muối, pH của dung dịch, loại chất khử,…

II. Các dạng phản ứng khi sử dụng phương trình ion rút gọn

 • Phản ứng giữa axit và bazơ: (Phản ứng trung hòa)

Phương trình phân tử của nó là:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

– Phương trình ion:

H + + Cl – + Na + → Cl – + Na + + + H2O

2H+ + SO42– + 2K+ + 2OH – → SO42– + 2K+ + + H2O

Phương trình ion thu gọn là:

H + + OH – → H2O

Theo phương trình ion rút gọn: nH+ = noOH –

 • Phản ứng oxit axit và kiềm

– Xét nghiệm phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hoặc CO2 + KOH → KHCO3

– Phương trình ion: CO2 + 2K + + + 2OH – → 2K + + CO32 – + H2O

Hoặc CO2 + K+ + OH– → K+ + HCO3–

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH – → CO32 – + H2O

Hoặc CO2 + OH – → HCO3 –

 • Phản ứng giữa axit và muối

 • Nếu ta cho từ từ axit vào muối cacbonat

– Xét nghiệm phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

– Phương trình ion:

H+ + Cl– + 2N a+ + CO32–→ Na+ + HCO3– + Na+ + Cl–

H+ + Cl – + HCO3 – + Na+ → Na+ + Cl – + CO2 + H2O

Phương trình ion thu gọn là:

H+ + CO32 – → HCO3 –

HCO3 – + H + → CO2 + H2O

 • Nếu cho từ từ muối cacbonat vào axit

– Công thức phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O

– Phương trình ion: 2H+ + 2C l– + 2N a+ + CO32–→ 2N a+ + 2C l– + CO2 + H2O

– Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32 – → H2O + CO2

 • Nếu chúng ta thêm một muối khác vào axit:

– Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

– Phương trình ion: H+ + Cl– + Ag+ + NO3–→ AgCl + H+ + NO3–

– Phương trình ion thu gọn: Cl – + Ag + → AgCl

 • Tác dụng của hai phương pháp muối với nhau

– Xét nghiệm phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

– Phương trình ion:

2Na+ + CO32–+ Mg2+ + Cl–→ MgCO3 + 2Na+ + + 2Cl–

Phương trình ion thu gọn:

CO32 – + Mg2+ → MgCO3

– Xét nghiệm phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

– Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42 – + 3Pb2+ + 6NO3 – → 2Fe3+ + 6NO3 – + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42 – → PbSO4

 • kim loại có tính axit

– Xét nghiệm phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

– Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3 – → 3Cu2+ + 6NO3 – + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3 – → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

 • oxit bazơ axit

– Xét nghiệm phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

– Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42 – → 2Fe3+ + 3SO42 – + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

Kết thúc

Một lưu ý quan trọng về phương trình ion rút gọn cho phản ứng trên. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp mọi người thu thập được những thông tin quan trọng trong việc xin làm bài tập hay ứng dụng trong cuộc sống. Hãy chia sẻ thông tin này với mọi người xung quanh.

Bạn thấy bài viết phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết bên dưới để Trường THCS Quỳnh Xuân có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thcsquynhxuan.edu.vn của Trường THCS Quỳnh Xuân

Nhớ để nguồn bài viết này: phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết của website thcsquynhxuan.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm chi tiết về phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết
Xem thêm bài viết hay:  Công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi đầy đủ nhất

Viết một bình luận