Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Xuân

c2quynhxuan.hm@nghean.edu.vn